Regulamin sklepu

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (ozone@engineer.com); są odwrotnie potwierdzane i archiwizowane.

2. Zamówienie jest przyjęte do realizacji następnego dnia po zaksięgowaniu 100% zaliczki, którą stanowi cena brutto urządzenia lub usługi na konto bankowe naszej firmy zgodnie z fakturą proforma.

3. W momencie wysyłki lub osobistego odbioru towaru wystawiana jest faktura VAT; nie ma możliwości nienaliczenia podatku VAT.

4. Nabywca ma prawo do reklamacji na zasadach ogólnych; koszty manipulacyjne obciążają naszą firmę tylko w przypadku jej zasadności.

5. Każda przesyłka jest ubezpieczona; korzystamy z usług DHL.

6. Powyższe zasady stosują się do wszystkich towarów i usług sprzedawanych przez naszą firmę.

7. Ewentualne spory i nieporozumienia nasza firma będzie starała się załatwić polubownie; jeżeli okaże się to niemożliwe wtedy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Formularz kontaktowy

© 2024 Ozonator.pl | Dokumenty
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.