Ozonowanie

Usuwanie zapachów

Dezodoryzacja (usuwanie niepożądanych zapachów) następuje podczas reakcji ozonu ze związkami aromatycznymi poprzez rozbicie wiązań podwójnych, dołączanie ozonu do nienasyconych atomów węgla, tworzone są ozonki według mechanizmu Criegee ’a – już bezzapachowe. Ozon utlenia również inne niż aromatyczne związki: kwasy karboksylowe – kwas masłowy, tiole – np. merkaptany oraz zapachowe związki nieorganiczne. Dezodoryzacje są reakcjami szybszymi niż reakcje niszczenia materii ożywionej – dezynfekcji.

Dezodoryzacja to powszechnie stosowana usługa w autach, pokojach hotelowych, klubach fitness, restauracjach, kuchniach, itp. Czyste powietrze, bez nieprzyjemnych zapachów jest wskaźnikiem czystości pomieszczeń. Powietrze nasycone ozonem, stykając się z przedmiotami usuwa również zapachy ich powierzchni. Rozlane płyny, chemikalia, pozostałości środków czyszczących i związane z nimi zapachy są skutecznie likwidowane.

Gdzie jeszcze stosowane są ozonatory, dezodoryzacja ozonem? Dworce, lotniska, przejścia podziemne, ale również hale widowiskowe, sale gimnastyczne, fitness-kluby, siłownie, kina i inne pomieszczenia użyteczności publicznej, ich operatorzy to wzrastająca pozycja naszych Klientów. Gazowy ozon stosowany jest również w mniejszych działaniach, a to na przykład do dezynfekcji obuwia, dywanów, książek, szatni pracowniczych.

Ozonowanie przemysłowe

W przemyśle używa się urządzeń produkujących ozon z tlenu, ozonatorów ciśnieniowych. Ozonatory, ich wydajność dobiera się w zależności od ilości gazów i stężenia substancji zapachowych. Konieczna jest symulacja takiego procesu na miejscu, u klienta w skali półprzemysłowej i aplikowanie badań do całości wymagań, skończonego procesu. Nieraz jest to zadanie żmudne, wymagające analiz chromatograficznych i badań ilościowych metodą mokrą. Zanieczyszczenia pyłowe gazów są niepożądane, powodują straty ozonu. Dlatego filtruje się powietrze podawane ozonowaniu kiedy jest to możliwe. Stosuje się tkaninowe filtry kasetowe z wymiennymi wkładami.

Gazowy ozon używany jako medium eliminujące z powietrza drobnoustroje stosowany jako dezynfektant do dalszych zastosowań przemysłowych ma przyszłość. Technologia jego wytwarzania nie zmieniła się od stu lat. Oczywiście postęp jest. Dotyczy wydajności lamp wyładowczych, stosowanych materiałów zapewniających ich długowieczność; niektóre firmy, w tym nasza stosują powłoki z metali szlachetnych.

Przemysł spożywczy

Dezynfekcja jest procesem biegnącym zawsze wspólnie z dezodoryzacją. Dezaktywacja komórek przez ich rodnikowe reakcje z błoną i lizą to reakcja opisująca biobójcze działanie ozonu. Ten sam proces przebiega w niszczeniu alergenów wziewnych i kontaktowych, czyli deakaryzacji. Wszędzie tam, gdzie jest potrzebne powietrze pozbawione wirusów, bakterii, grzybów, ozonatory są wskazane. Najprostszy zabieg to wstawienie ozonatorów do pomieszczeń; ważna jest ilość ozonu dostosowana do potrzeb.

Druga metoda dezynfekcji powietrza, a przez to wszystkich rzeczy, towarów, maszyn i wyposażenia hal polega na mieszaniu ozonu wytworzonego w ozonatorach ciśnieniowych z powietrzem. Można mieszać ozon bezpośrednio przy wyjściu z ozonatora.

Powietrze suche z ozonem może być wstrzykiwane do opakowań mięsa, ryb lub zasilać inne aparaty jak płuczki, turyle instalacje barbotażowe, np. do płukania warzyw i owoców w wannach lub płuczkach mechanicznych. Oczywiście takie systemy mamy już zamontowane. Doskonale sprawdzają się w oczyszczalniach ścieków, działając niezależnie od napowietrzania.

Gazowy ozon i jego mieszaniny z powietrzem lub z gazem obojętnym, np. z azotem jest stosowany głównie do sterylizacji produktów spożywczych, pakowanych. Ozon powoli wypiera azot.Ozon powoduje zwiększenie terminu przydatności mięsa. Działając bakterio- i grzybobójczo już po zapakowaniu przynosi korzyści ekonomiczne. Ozon nie zmienia własności organoleptycznych produktów: smaku, zapachu, koloru. Kolor jest szczególnie ważny przy pakowaniu ryb, łososi zarówno wędzonych jak i surowych płatów. Prowadzenie ozonowania taśm podajników towarów w zakładach przetwórstwa spożywczego przed zapakowaniem, np. w tacki hermetyczne to nowość.

Narzędzia do rozbioru mięsa, części maszyn stykające się z produktami spożywczymi coraz częściej poddaje się ozonowaniu w celu dekontaminacji, dezynfekcji. Perspektywy wykorzystania ozonu gazowego jako środka biobójczego ciągle się powiększają. Stosunkowa łatwość produkcji gazowego ozonu, jego proste dozowanie skłaniają firmy, hurtownie spożywcze do jego używania. Wysokie koszty instalacyjne są szybko niwelowane przez wymienne korzyści ekonomiczne.

Instalacje ozonowania w przemyśle spożywczym są trwałe, proste inżynieryjne. Stal kwasoodporna stosowana w całości instalacji jest gwarantem trwałości. Instalacje są praktycznie bezobsługowe, a prawdopodobieństwo awarii jest znikome.

Gazowy ozon, jego mieszaniny są ekologiczne, ozon rozkłada się do „zwykłego”, dwuatomowego tlenu, to jest tego, którym oddychamy. Ozonu nie trzeba magazynować, przechowywać, martwić się o odpady. Produkowany jest na bieżąco i może być dostarczany w miejsca dość odległe od miejsca jego wytwarzania, nawet o pół kilometra. Jednym urządzeniem można obsłużyć oddalone od siebie zakłady spożywcze, pomieszczenia, miejsca jego odbioru i konsumpcji przy dezynfekcji.

Dezodoryzacja ozonem – oczyszczalnie ścieków

Dezodoryzacja ozonem stosowana jest do utleniania gazów odlotowych w zakładach przemysłu spożywczego oraz oczyszczalniach ścieków. To ostatnie zastosowanie jest praktycznie nie do zastąpienia. Filtry węglowe, płuczki są drogie, wymagają częstych przeglądów, wymiany. Ozon jest łatwo dostępny i wysoce reaktywny.

Ozon w oczyszczalniach ścieków to oszczędności, pewność zadziałania oraz łatwość instalacji. Bełkotkowe ozonowanie zanieczyszczonej wody oraz przeciwprądowe ozonowanie gazów odlotowych powoli staje się standardem. Nasza firma wykonała takie instalacje w podczyszczalniach ścieków. Skonfigurowanie, aplikowanie dodawania ozonu do istniejącego już systemu napowietrzania zlikwidowało problem nieprzyjemnych zapachów, na które skarżyli się mieszkańcy pobliskiego osiedla. Ozon rozpuszczony przyczynił się do spadku ChZT – to zysk ekonomiczny.

Procesy dezodoryzacji prowadzi się przy pomocy obydwu technologii wytwarzania ozonu: bezciśnieniowej, wstawiając ozonatory do pomieszczeń oraz ciśnieniową – kierując strumień ozonu do wody lub w przeciwprądzie, do gazów poreakcyjnych. Nieraz aplikuje się ciśnieniowy system ozonowania do płuczek kolumnowych. To proces bardzo wydajny.

Formularz kontaktowy

© 2024 Ozonator.pl | Dokumenty
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.